Bland annat de här tjänsterna erbjuder MTS Gräv Kb:

  • Väg- och gatubyggnad
  • Husgrundarbeten
  • Dräneringsarbeten
  • Helhetslösningar för avloppssystem
  • Sprängningsarbeten
  • Transporter

De olika grävningsarbetena kan utföras av flera olika grävmaskiner, de väger mellan 3 och 21 ton. Transporterna sköts med lastbil, dumper och traktor. Under fliken maskinpark kan du bekanta dig närmare med företagets maskiner. Sprängningsarbetena sköts av Niklas vars sprängpapper är av klassen laddare, vilket innebär att han har rätt att spränga i berggrunder.