Våra tjänster
  • Väg- och gatubyggnad
  • Husgrundarbeten
  • Dräneringsarbeten
  • Helhetslösningar för avloppssystem
  • Sprängningsarbeten
  • Transporter
Läs mer om våra tjänster här

Om oss
MTS Gräv är ett familjeföretag med lång erfarenhet inom jordbyggnadsbranschen. Företaget startades av Martin Stagnäs 1998. Han hade då jobbat i branschen sedan 1972. År 1999 började också sonen Niklas Stagnäs arbeta inom företaget. 2019 gick Martin i pension och Niklas tog över.

Företagets hemkommun är Maxmo men verksamhetsområdet täcker en stor del av Österbotten. MTS Gräv Ab erbjuder dig olika helhetslösningar, allt från vägbyggnad till avloppssystem. Företaget kan också bistå med andra arbeten, som till exempel sprängningsarbeten och olika transporter.

Niklas
Tel: 050 5875238

Kontakt