Våra tjänster
  • Väg- och gatubyggnad
  • Husgrundarbeten
  • Dräneringsarbeten
  • Helhetslösningar för avloppssystem
  • Sprängningsarbeten
  • Transporter
  • Snöplogning och sandning
Läs mer om våra tjänster här

Om oss
MTS Gräv är ett familjeföretag med lång erfarenhet inom jordbyggnadsbranschen. Ägaren Martin Stagnäs började i branschen 1972.
Efter många år som delägare i ett företag startade han sitt eget, MTS Gräv Kb, 1998. Ett år senare började också sonen Niklas Stagnäs arbeta inom företaget.

Niklas Tel: 050 5875238